Portfolio > The Natural World

Mountains & Skies
Mountains & Skies
Acrylic on Wood
24" X 18"
2023